Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych “Wiosna” prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame

cloud

Kolejna rocznica utworzenia Domu Dziecka w Krzydlinie Małej