Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych “Wiosna” prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame

cloud

Dom dla dzieci

Idea „Domu dla dzieci”

Wysłuchaj przekazu s. Agaty Małgorzaty Wójcik - dyrektora Zespołu Placówek „Wiosna”

„Dom dla dzieci”

Wizualizacja

wizualizacja przekształcenia domu dziecka w trzy mieszkania dla dzieci

Kampania „Dom dla dzieci” rozpoczęła się w 2014 roku, jej głównym celem była pomoc w przekształceniu Domu Dziecka „Wiosna” w cztery czternastoosobowe mieszkania dla dzieci. Dzięki wsparciu setek osób o wielkim sercu, cel kampanii został zrealizowany...☺️ ☺️ ☺️ ☺️ ☺️ ☺️ ☺️ ☺️ ☺️ ☺️ ☺️ ☺️

Dziś w Zespole Placówek „Wiosna” prowadzona jest całodobowa opieka i wychowanie dla 56 dzieci. Pod okiem wykwalifikowanych wychowawców i specjalistów, zapewniamy wychowankom opiekę na wzór środowiska rodzinnego, pomagamy w poprawnym rozwoju, kształtujemy w nich samodzielność, uczymy poprawnie funkcjonować w społeczeństwie, a także aktywnie wspieramy rozwój edukacyjny oraz wzmacniamy indywidualne predyspozycje dzieci.

Działania nasze opieramy na znowelizowanej Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. Jako Placówka z ogromnym doświadczeniem( początek działalności to 11.11.1943r.) oraz z licznymi sukcesami w opiece nad dziećmi pozbawionymi rodziny, chcemy kontynuować nasze działania i pomagać im jak najlepiej. Wiemy jak ważne jest środowisko, w którym wychowują się dzieci, dlatego chcemy podarować im dom dobrego serca, w którym realizowane są takie wartości jak Prawda, Dobro i Piękno.

„Każdy ma coś, co może dać innym”

Cel kampanii

Nasze plany są ambitne i chcemy jak najlepiej służyć dzieciom. W tym celu powstał kompleksowy plan przebudowy naszej Placówki, który został stworzony z myślą o potrzebach wychowanków. Całkowity koszt prac remontowych obiektu to ok. 5 mln zł. Modernizację realizowałyśmy etapowo:

Dzięki pomocy darczyńców zmodernizowano 4 odrębne mieszkania dla 14 dzieci każde. HURA!!!

Kolejnym krokiem była: termomodernizacja i remont trzech budynków A, B i C

Całkowity kosz tego etapu to: 2 835 649,73 zł

Otrzymałyśmy wsparcie ze środków unijnych w kwocie: 2 410 302,26 zł

Więcej: Unia Europejska

Modernizacja i przebudowa starej pralni na salę do ćwiczeń i zabaw

Przekaż darowiznę

Wpłać dowolną kwotę na wybrany cel