>

PROJEKT: „TERMOMODERNIZACJA 3 BUDYNKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSU WIELOFUNKCYJNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ „WIOSNA” W KRZYDLINIE MAŁEJ”

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa nr 3 Gospodarka niskoemisyjna
Działanie nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
Poddziałanie nr 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI


Celem projektu jest podniesienie efektywności energetycznej 3 budynków wchodzących w skład kompleksu Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Wiosna”. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje zmniejszenie poziomu zużycia energii cieplnej, poprawę jakości powietrza atmosferycznego oraz podniesienie standardu i komfortu życia dzieci zamieszkujących placówkę, pracowników Domu Dziecka „Wiosna” i mieszkańców gminy Wołów.

Wartość projektu: 2 835 649,73 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 410 302,26 zł

Okres realizacji: XII 2016 – X 2018Zawiadomienie o wyniku postępowania Z/2 - 2018 z dnia 05.07.2018 r.
Załącznik
Zawiadomienie o wyniku postępowania Z/1 - 2018 z dnia 06.07.2018 r.
Załącznik
Zawiadomienie o wyniku postępowania Z/1-2019 z dnia 28.01.2019 r.
Załącznik
Zadanie: Prace budowlane - budynek B
Załączniki do pobrania
Zadanie: Prace budowlane - budynek A i B
Załączniki do pobrania
Zadanie: Prace budowlane – budynek A i C
Załączniki do pobrania
Zadanie: prace budowlane – pompa ciepła
Załączniki do pobrania
Zawiadomienie o wyniku postępowania Z/2-2019 z dnia 08.04.2019 r.
Załącznik